Self-Regulation

ԶԼՄ-ՆԵՐԻ ԷԹԻԿԱՅԻ ԴԻՏՈՐԴ ՄԱՐՄՆԻՆ ԴԻՄԵԼՈՒ ՁԵՎ

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ էլեկտրոնային նամակով դիմելու դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև վիճարկվող հրապարակումները (նյութերը) էլեկտրոնային նամակին կից կամ տպագիր ձևաչափով:

Խնդրում ենք համոզվել, որ մինչև դիմում ներկայացնելը, Դուք ծանոթացել եք Հայաստանի լրատվամիջոցների և լրագրողների էթիկական սկզբունքների կանոնագրին:

Խնդրում ենք բողոքը ներկայացնելիս տրամադրել որքան հնարավոր է շատ տեղեկություններ:

Այսօրվա ամսաթիվը

Անուն և ազգանուն*

Ինչպես կապվել Ձեզ հետ. Ձեր նախընտրած հասցեն
(էլեկտրոնային, փոստային), հեռախոսը*

Այն լրատվամիջոցի անվանումը, որի դեմ բողոք եք
ներկայացնում*

Բողոքարկվող նյութի/նյութերի հրապարակման օրը
(օր/ամիս/տարեթիվ)*

Բողոքարկվող նյութ/նյութերի վերնագիրը (եթե առկա է)

Բողոքարկվող նյութ/նյութերի ինտերնետային հղումը
(եթե առկա է)*

Խնդրում ենք շարադրել լրատվամիջոցի դեմ Ձեր
բողոքի էությունը